تبلیغات
عشقولانه - عشق حقیقی
:: عشق حقیقی
 

عشق حقیقی بی دلیل است و از قلب سرچشمه می گیرد .

هرگز به دنبال تأیید عشق بامعیارهای ذهنی نباش. ذهن فقط به درد زندگی در دنیا می خورد .

اگر بخواهی می توانی به توانایی ها و امكانات فردی كه دوستش داری فكر كنی 

اما در این صورت تو برای زندگی آینده به دنبال شرایط بوده ای. عشق فراتر از اینهاست .

فراتر از معیارهای ذهنی است. عشق از جاذبه های بدنی هم فراتر است 

نزدیكی عشق فاصله های زمانی و مكانی را درهم می شكند چون مرز عشق از زمان و مكان فراتر است .

  تو از طریق قلبت با قلب دیگری ارتباط می گیری... این رابطه كلامی نیست به حرف در نمی آید و با هیچ معیار ذهنی قیاس نمی شود . 

از قلب عشق و اعتماد زاده می شود .

ذهن همیشه تردید دارد در حالی كه عشق كاملاً اعتماد می كند .

عشق از بدن چهارم می آید بنابراین با معیارهای بدن های پایین تر قابل سنجش نیست و فقط به وسیلة‌ آنها به نحوی محدود حس می شود .

  شما وقتی كسی را دوست دارید تنها از حضورش شاد می شوید و دیگر نیازی به هیچ چیز دیگری ندارید .

  حالا به عنوان یك شاهد به فردی كه از عشق خود نسبت به او شك دارید فكر كنید. 

تصور كنید كه مقابل هم قرار گرفته اید و شما به عنوان شاهد هم خود را می بینی و هم او را .

چه احساسی دارید؟

آیا ضربان قلبت تان تندتر شده؟

آیا حس می كنید امواج شادی بخش از سوی قلب او به سمت شما می آید؟ 

آیا حضور او برایتان نشاط آور است؟

‌چشمان خود را ببندید و این امواج را با تمام وجود بررسی كنید .

تنها عضوی كه می تواند بگوید شما عاشقید یا نه قلبتان است

:: نوع مطلب : عمومی ,

:: نوشته شده توسط : نگار در سه شنبه 13 شهریور 1386 و ساعت 05:09 ق.ظ

:: ویرایش شده در سه شنبه 13 شهریور 1386 و ساعت 05:09 ق.ظ

لینك ثابت   نظرات ( )

:: مطالب پیشین